Bach  bokhandel 
Böcker & skrifter på svenska:  Bach Blomsterterapi... De Tolv Helarna... Hela Dig...


BÖCKER
Prislista för Bach litteraturen.

Bach Blomsterterapi av Eva Moberg

1 - 4   st     90:-
5 - 49 st     60:-
50......st     45:-

 

Edward Bach (1886-1936) var engelsk läkare som arbetade inom skolmedicinen, men som alltmer drogs till homeopatin. Han flyttade ut på landet, och utvecklade på intuitiv väg en serie homeopatiska läkemedel ur växter. De är inriktade på disharmonier i personligheten, som Bach ansåg ligga bakom alla sjukdomar. Det finns 38 olika Bachmedel för specifika disharmoniska sinnestillstånd. De kan användas enstaka eller några tillsammans. Systemet bakom användningen är enkelt; det bygger på iakttagelse och igenkännande. Vem som helst kan använda medlen för sig själv eller sina närstående. I den mån växterna är tillgängliga kan man också själv framställa medlen. Någon vetenskaplig prövning av medlens verkningar finns inte, och skulle vara svår att göra. Författaren arbetar sedan länge med Bachmedlen. Hon ger en kortfattad översikt över medlen och deras användning utifrån Bach egna anvisningar. Boken är lättläst och prydligt utformad. Den ger tillräcklig information för den som själv vill pröva Bachmedlen.

Bibliotekstjänst – Nils-Olof Jacobson.

 

De Tolv Helarna av Edward Bach

1 - 4   st    70:-
5 - 49 st    50:-
50......st    37.50


Hela Dig av Edward Bach

1 - 4   st    90:-
5 - 49 st    60:-
50......st    45:-

Billigast beställer du genom att sätta in beloppet på vårt postgiro: 444 58 09 - 9

Kontakta oss genom epost på  för ytterligare information
eller ring 040 19 19 52, mobil 070 376 47 47

 Bild 1.

 

Edward Bach menade att örter har en förmåga att öka individens motståndskraft och förmedla en helande andlig kraft till kropp och själ. Han framställde 38 olika blomessenser från vilda växter, buskar och träd. Blommor valdes från de bästa plantorna och placerades i en glasskål med friskt källvatten och fick sedan stå i solen fyra timmar på den äng där de växt. De olika blomstermedlen ordineras för olika specifika sinnestillstånd. Till exempel sägs Gorse (ärttörne) inverka på känslor av hopplöshet, medan White Chestnut (vit kastanj) ges vid tankfullhet förenad med ständiga oönskade oroande tankar. 

Räddningsdropparna (Rescue Remedy) är en specialblandning sammansatt av fem essenser att användas i olika akuta nödsituationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Bild 2.

Blomstermedlen & varia... 

Vi tar inte längre emot beställningar av Blomstermedlen men du kan fortfarande beställa samma sortiment i Sverige genom att kontakta:

Svenska Bioteket
tel: 0451 - 830 70
www.bioteket.se
 


tillbaka till huvudsidan

Copyright © 2000-2012 Bach Kompaniet Malmö  
Uppdaterad 2012-01-20